Task Force Come Closer to Disability

Task Force Come CloSeR to Disability to grupa utworzona po Come CloSeR Show 2016 na podstawie podpisanej wówczas deklaracji „Biznes bliżej niepełnosprawności”.

W grupie reprezentowanych jest kilkanaście firm o zasięgu międzynarodowym oraz pracują w niej eksperci niezależni specjalizujący się w zagadnieniach związanych z różnorodnością i niepełnosprawnością.

Grupa opracowała przewodnik Dostępna firma, dostępne otoczenie, zawierający wskazówki dla firm, jak skutecznie wdrażać w praktyce proces włączania osób z różnorodnymi  niepełnosprawnościami do zespołów pracowniczych z korzyścią dla tych osób, firm i społeczeństwa. Publikacja ta została ogłoszona podczas Come CloSeR Show 2017.
Task Force spotyka się w różnych firmach na terenie całej Polski i przy okazji tych spotkań odbywają się dyskusje z innymi osobami w firmach zaangażowanymi w procesy związane z CSR lub HR. Spotkaniom tym patronuje Związek Liderów Nowoczesnych Usług dla  Biznesu ABSL.

Członkowie Task force Come CloSeR to Disability:

Portrety Task Force: Agnieszka Sznajder, Anna Wandzel, Dorota Piotrowska, Ireneusz Białek, Justyna Cuże, Karolina Długosz, Katarzyna Szczudlińska-Urban, Konrad Rychlewski, Magdalena Sorówka, Małgorzata Perdeus-Białek, Monika Jankowska-Rangelov, Monika Sztandera, Nina Kaczmarczyk, Ognyan Rangelov, Beata Markowska

 

W pracach Task Force udział brali również:
Radosław Krasowski z Geoban,
Katarzyna Świątek z ING,
Aleksandra Wojciechowska-Długopolska z Google.
Dziękujemy za wkład i zaangażowanie w spotkania grupy.

 

Członkowie grupy Task Force Come Closer to Disability

Członkowie grupy Task Force Come Closer to Disability obecni na spotkaniu w Poznaniu (marzec 2017), od lewej: Konrad Rychlewski, Google; Karolina Długosz, Capgemini; Katarzyna Duraj-Per, MOFFIN; Katarzyna Szczudlińska-Urban, Roche; Monika Sztandera, HP; Dorota Piotrowska, Grupa Job; Ireneusz Białek, MOFFIN; Magdalena Sorówka, IKEA BSC; Nina Kaczmarczyk, Cisco; Agnieszka Sznajder, ekspertka zewnętrzna; Justyna Cuże, ekspertka zewnętrzna; Anna Wandzel, ekspertka zewnętrzna; Małgorzata Perdeus-Białek, MOFFIN.

 

Publikacja elektroniczna Przewodnika "Dostępna firma- dostępne otoczenie"

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem w wersji elektronicznej

Przewodnik „Dostępna firma- dostępne otoczenie” jest objęty licencją Creative Commons

Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

 

Premiera publikacji odbyła się 25 maja podczas Come CloSeR Show 2017

Partnerzy publikacji Dostępna firma, dostępne otoczenie.

logo ABSL, Capgemini, Cisco, Google, Grupa Job, HP, IKEA, Roche