Sprawdź jak dojechać – mapa

Come CloSeR Show odbywa się w niezwykłej scenerii Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.
Pragniemy, aby czar tego miejsca oraz starej dzielnicy Kazimierz, w której się ono znajduje zachęcały uczestników wydarzenia do powracania na kolejne jego edycje.
Adres:
Muzeum Inżynierii Miejskiej
ul. św. Wawrzyńca 15
31-060 Kraków