10:30 – 11:00

Wprowadzenie do publikacji „Dostępna firma, dostępne otoczenie” w nawiązaniu do deklaracji „Biznes bliżej niepełnosprawności” podpisanej na Come CloSeR Show 2016. Omówienie wskazówek zawartych w przewodniku dla firm chcących być dostępnymi wobec specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i pracowników, którzy nabyli niepełnosprawność podczas pracy, a chcą dalej być aktywni w firmie.

14:30 – 15:00

Employer Branding – Innowatorzy, społecznicy, Menedżerowie Jutra – czy to jest ważne dla marki, jak ich znaleźć i dlaczego są nam potrzebni.
Ogłoszenie plebiscytu na Menedżera Jutra w kategorii niepełnosprawność i włączenie społeczne.