10:30 – 11:00

Wprowadzenie do publikacji „Dostępna firma, dostępne otoczenie” w nawiązaniu do deklaracji „Biznes bliżej niepełnosprawności” podpisanej na Come CloSeR Show 2016. Omówienie wskazówek zawartych w przewodniku dla firm chcących być dostępnymi wobec specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i pracowników, którzy nabyli niepełnosprawność podczas pracy, a chcą dalej być aktywni w firmie.

14:00 – 14:30

Losowanie nagród wśród uczestników i zakończenie Come CloSeR Show 2017. Materiały informacyjne, publikacja „Dostępna firma, dostępne otoczenie”, przerwy kawowe, lunch w czasie dwóch dni Come CloSeR Show, napoje, bankiet i program artystyczny wliczone są w opłatę za udział w wydarzeniu.

14:30 – 15:00

Employer Branding – Innowatorzy, społecznicy, Menedżerowie Jutra – czy to jest ważne dla marki, jak ich znaleźć i dlaczego są nam potrzebni.
Ogłoszenie plebiscytu na Menedżera Jutra w kategorii niepełnosprawność i włączenie społeczne.